Medaile Pro
stříbrné a zlaté mince a medaile medaile s tituly MUDr. JUDr. Ing. Mgr. Bc. a Maturant

 

mince a mediale

O nás

Tisk PDF

Společnost Medaile Pro s.r.o. jsme založili v lednu 2009 a v únoru 2009 byla zapsána do obchodního rejstříku.

Cílem společnosti je prodávat stříbrné a zlaté pamětní mince vydávané Českou národní bankou (dále jen ČNB) a stříbrné a zlaté medaile vydávané naší společností nebo jinými numizmatickými obchodníky. V roce 2010 naše společnost podepsala smlouvu s ČNB a stala se tak smluvním partnerem ČNB pro obchodování s pamětními mincemi.

Od počátku dbáme na úroveň našich služeb a především na kvalitu provedení námi vydávaných medailí, a to jak z hlediska výtvarných návrhů, tak z hlediska technického provedení vlastní ražby. Proto spolupracujeme se zkušenými umělci, podle jejichž návrhů již byly pamětní mince nebo medaile realizovány. Na zajištění ražby medailí jsme se domluvili s Českou mincovnou, která je zárukou vysoké kvality výroby a zárověn je výhradním dodavatelem stříbrných a zlatých pamětních mincí pro ČNB.

Prvním tématem, kterému se věnujeme v naší emisní činnosti, jsou medaile s jednotlivými akademickými tituly, tzv. Titulární medaile. Dosud jsme nezjistili, že by medaile s tímto obsahem v České republice někdo vydával nebo alespoň prodával. Proto máme zato, že jsme první vydavatel medailí s akademickými tituly na našem trhu. Tyto medaile jsme koncipovali především jako dárek pro absolventy vysokých škol a univerzit. Tomu odpovídají i zvolené parametry titulárních medailí.

Medaile znázorňující konkrétní akademický titul je ideální dárek k promoci. Titulární medaile ale rovněž velmi dobře poslouží jako originální dárek při různých dalších příležitostech, například k narozeninám nebo jako dárek k Vánocům. Univerzální použití medailí s akademickým titulem podporuje možnost doplnění medile tzv. individualizovaným certifkátem, který lze vytisknout s krátkým věnováním konkrétní osobě. Každá medaile je uměleckým dílem a drahý kov, ze kterého je ražena, z ní dělá dárek trvalé hodnoty. Proto lze předpokládat, že cena těchto medailí v čase poroste.

Očekáváme, že si medaili s odpovídajícím titulem rovněž koupí ti, kteří jsou na svůj akademický titul hrdí. Určitě se najdou i sběratelé, kteří si vytvoří z titulárních medailí zajímavý ucelený komplet.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že jsou naše medaile s akademickým titulem určeny široké veřejnosti. Předpokládáme, že je budou kupovat i naprostí numismatičtí laici. Proto medaile prodáváme nejen prostřednictvím našeho internetového obchodu, ale vytváříme v rámci České republiky a Slovenské republiky síť smluvních partnerů, v jejichž kamenných obchodech si je možné tyto medaile prohlédnout a na místě zakoupit. Seznam prodejců našich medailí najdete pod nabídkou „Partneři“.

V roce 2010 jsme podepsali s ČNB smlouvu, na základě níž jsme se stali smluvním partnerem ČNB pro prodej pamětních mincí vydávaných ČNB. Z emisního plánu ČNB na roky 2011 - 2015 vyplývá, že v tomto obdoí budou vycházet stříbrné pamětní mince v nominálních hodnotách 200 a 500 Kč a zlaté pamětní mince v nominálních hodnotách 5000 a 10000 Kč. Našim zájmem je tyto pamětní mince dodávat především pravidelným odběratelům. Z toho vychází i naše obchodní politika.

Kromě výše uvedneého nabízíme konzultace každému, kdo uvažuje o tom, nechat si vyrobit vlastní medaile (například jako reklamní předmět obchodní společnosti nebo konkrétní akce, originální dárek pro početnější skupinu blízkých a známých, atd..). V případě zájmu jsme rovněž připraveni ražbu těchto medailí zprostředkovat.

Vydávání a prodeji medailí se chceme věnovat dlouhodobě. Proto nám záleží na dobrém jménu naší společnosti, které udržíme jenom díky spokojeným zákazníkům. Proto budeme rádi, když nám napíšete náměty na zlepšení naší nabídky zboží a služeb.

S úctou Vaše Medaile Pro s.r.o.

 

Společnost Medaile Pro s.r.o.se sídlem Blažíčkova 984/2, Praha 4, 140 00IČ 28533445 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148513

Rozhovor s jednatelkou společnosti pro časopis Mince & bankovky 3/2009

V posledních letech je v České republice možné pozorovat nárůst počtu subjektů, které se zabývají vydáváním medailí. Mezi ně se nyní nově zařadila i firma Medaile Pro s.r.o. Zajímalo nás, co zajímavého se pro sběratele chystá, proto jsme požádali o rozhovor jednatelku společnosti Ing. Evu Pekárkovou.  

01.Medaile Pro Nový hráč na trhu medailí Co vedlo k založení společnosti Medaile Pro s.r.o.?

Společnost nevznikla ze dne na den. Cesta k jejímu založení byla celkem dlouhá. Již deset let jsem smluvním partnerem ČNB a prodávám jí vydávané pamětní mince. Vedle toho prodávám i medaile emitované Českou mincovnou. Desetileté zkušenosti s prodejem mincí a medailí a především s požadavky zákazníků mě přivedly na myšlenku vydávat vlastní medaile.
Určitý plán zrál asi rok. Když jsem ho probírala postupně s několika známými, dva z nich se pro mou myšlenku nadchli a následně po několika přípravných jednáních byla v únoru letošního roku založena společnost Medaile Pro s.r.o. Jejím hlavním cílem je vydávat vlastní medaile. Vedle toho chceme samozřejmě nabízet i další numizmatické zboží vydávané jinými emitenty.

02.V České republice je v současné době více společností, které vydávají vlastní medaile. Nebojíte se, že budete mít problém prosadit se s vlastní produkcí?

Myslíme si, že se od konkurence budeme lišit tématy našich medailí i cílovou skupinou, pro kterou jsou určeny. Náš projekt v sobě samozřejmě skrývá řadu rizik, jako každé podnikání, ale považujeme ho za dlouhodobě životaschopný.

03.Jaké medaile vlastně budete nabízet? Medaile pro sběratele nebo v poslední době tak žádané medaile investiční?

O ražbě investičních medailí neuvažujeme. V budoucnu bychom ale chtěli vydávat medaile pro sběratele. Určité tématické okruhy již máme vybrané. S čím se chceme ale na trhu představit nejdříve, jsou medaile pro širokou veřejnost. Tyto medaile mají primárně charakter dárkového a upomínkového předmětu. Proto jsme pro ně zvolili reprezentativní parametry: průměr 50 mm, hmotnost 42 gramů, materiál je ryzí stříbrnou a ražba v kvalitě proof.

04.Můžete nám prozradit konkrétně kdy a jaké medaile vyjde nejdříve?

Od autorů jednotlivých medailí jsme již převzali sádrové modely dvou medailí, a to medaile s tituly Mgr. a MUDr. Brzy bychom měli převzít sádrový model medaile s titulem Ing. V současné době probíhají práce na návrzích dalších medailí. Jejich obsah bych zde zatím nerada prezentovala. Datum emise obou jmenovaných medailí nebylo přesně stanoveno, počítám ale s tím, že to bude v měsíci červnu. Přesné datum vyplyne z toho, kdy dostaneme první dodávky medailí z mincovny. Zájemce o naše medaile mohu odkázat na webové stránky naší společnosti na adrese www.medailepro.cz, které budou představovat hlavní platformu pro komunikaci s klienty. Zde jsou průběžně aktualizovány údaje o datu emise našich medailí, o možnostech jejich objednání ještě před emisním dnem, o možnostech jejich nákupu a řada dalších informací.

05. Kdo je autorem jmenovaných medailí a která mincovna je bude razit?

Rozhodli jsme se, že chceme vydávat medaile pestré co se týče jejich zpracování. Proto jsme se obrátili na různé autory. Medaili s titulem Mgr. podle nás velmi moderně a vtipně zhotovil ak. Sochař Zbyněk Fojtů a medaili s titulem MUDr. pro změnu klasicky zpracoval ak. sochař Michal Vitanovský. U těchto medailí jsme vsadili na prověřenou kvalitu, protože oba autoři mají bohaté zkušenosti s medailérskou tvorbou. Stačí se podívat na výčet pamětních mincí realizovaných na základě jejich návrhů. O mincovně jsme se příliš dlouho nerozhodovali. Od počátku jsme byli přesvědčeni, že rytecké zpracování a kvalita ražby, kterou předvádí na své produkci Česká mincovna, je to nejlepší u nás a je to přesně to, co chceme.

06.Vyskytly se při tvorbě návrhů medailí nějaké problémy?

Ano, dva problémy jsme museli řešit. Odmítnutí spolupráce některých autorů z důvodu jejich momentálního pracovního vytížení. To trochu zpomalilo přípravu dalších medailí. A potom nás hodně zaměstnaly diskuse o ztvárnění vlastních medailí. Zadání jsme autorům příliš neusnadnili, neřekli jsme jim, kde by co mělo asi tak být vyobrazeno nebo napsáno. Náš požadavek ale byl, aby se v medaili pokud možno našel každý, koho se týká. Což byl v případě magistra velmi nesnadný kousek! V první fázi jsme autorům nechali naprosto volnou ruku. A tak jsme následně a opakovaně seděli nad kreslenými návrhy a konzultovali s autory možné úpravy a změny. Musím se přiznat, že je strašně zajímavé a až vzrušující sledovat vznik tak specifického uměleckého díla, jakým medaile je! A výše jmenovaným autorům chci touto cestou poděkovat kromě jiného také za trpělivost, kterou s námi měli.

07. Pro koho jsou medaile Mgr. a MUDr. určeny?

Když vyjdeme z myšlenky, že mají tyto medaile představovat dárkový a upomínkový předmět, tak si musíme rozdělit lidi, kteří s našimi medailemi přijdou do styku jako zákazníci, na dvě skupiny. První skupina jsou lidé, kteří budou tyto medaile kupovat, druhá skupina jsou lidé, kteří je budou dostávat darem. Vzhledem k jejich obsahu budou logicky nejčastěji představovat dárek k promoci, klidně ale mohou být dárkem k narozeninám nebo Vánocům. Předpokládáme, že se najde i skupina sběratelů, kteří si vytvoří z našich medailí zajímavý komplet. Když se vrátím k otázce, pro koho jsou naše medaile určeny, tak vlastně pro každého.

08.Jakým způsobem budete medaile prodávat?

Nechceme provozovat kamenný obchod. Alespoň v prvních letech rozhodně ne. Proto vlastní prodej řešíme pomocí internetového obchodu. Dárkový charakter našich medailí a jejich očekávaný nákup laickou veřejností však bude vyžadovat jiný způsob prodeje. Plánujeme vytvoření sítě smluvních prodejců po celé České republice, u nichž by si zájemci mohli naše medaile prohlédnout a na místě zakoupit.

Přeji Vám hodně spokojených klientů a děkuji Vám za rozhovor.